Πολιτική Απορρήτου και Cookie πλοήγησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ COOKIE ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού ΕΕ 2016/679 και τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους που το τροποποιούν ή / και ενσωματώνουν (νόμος περί απορρήτου) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «κανονισμός» ή «GDPR») και τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους που το τροποποιούν ή / και ενσωματώνουν, αυτή η σελίδα περιγράφει τις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα www.pslab.gr  και τις σχετικές κοινωνικές σελίδες Facebook, Instagram, Twitter.

Ως “επεξεργασία” προσωπικών δεδομένων νοείται κάθε τύπος λειτουργίας συλλογής, εγγραφής, αποθήκευσης, τροποποίησης, επικοινωνίας, ακύρωσης, διάθεσης, διάδοσης προσωπικών δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου αποκτούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι έμμεση στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο. Κατά συνέπεια, η απλή πρόσβαση στον ιστότοπο συνεπάγεται την απόκτηση από το Pslab.gr/Playstationlab.gr πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τον χρήστη.

Αυτές οι πληροφορίες δεν αφορούν άλλους ιστότοπους, σελίδες ή διαδικτυακές υπηρεσίες προσβάσιμες μέσω συνδέσμων που ενδέχεται να δημοσιεύονται στον ιστότοπο, αλλά αναφέρονται σε πόρους εκτός των πλαισίων του Playstationlab.gr. Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τον GDPR και τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους που το τροποποιούν και / ή ενσωματώνουν (“Νόμος περί απορρήτου”).

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Αngelo K.  Διεύθυνση 21 Plough Road, SW11 2DE, UK

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
pslabgr@gmail.com, admin@pslab.gr

 1. Είδος επεξεργασμένων δεδομένων

Δεδομένα πλοήγησης

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του ιστότοπου Playstationlab.gr αποκτούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι έμμεση στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με ταυτοποιημένους ενδιαφερόμενους , αλλά τα οποία από τη φύση τους θα μπορούσαν, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με δεδομένα που κατέχουν τρίτοι, να επιτρέψουν στους χρήστες να ταυτοποιηθούν.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών ή ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται από χρήστες που συνδέονται με τον ιστότοπο, τις διευθύνσεις σε URI (Uniform Resource Identifier) ​​σημείωση των ζητούμενων πόρων, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται σε απόκριση, τον αριθμητικό κωδικό που δείχνει την κατάσταση της απόκρισης που δίνεται από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη

Η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή e-mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, απαραίτητη για την απάντηση σε αιτήματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.

Στον ιστότοπό μας υπάρχουν widget από τα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα: Instagram, Facebook και Twitter.

Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συλλέγει δεδομένα σχετικά με εσάς μέσω του ιστότοπού μας και να το συνδέσετε με τα δεδομένα χρήστη που είναι αποθηκευμένα στο κοινωνικό δίκτυο, βγείτε από το κοινωνικό δίκτυο πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας. .

 

 1. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, σε μορφή χαρτιού ή με αυτοματοποιημένα εργαλεία για τους ακόλουθους σκοπούς:

3.1 για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

3.1.1 τα δεδομένα πλοήγησης και σωστής λειτουργίας των δημόσιων ιστοσελίδων του ιστότοπού μας θα χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση ηλεκτρονικών εγκλημάτων: εκτός από αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν.

3.1.2 τον σεβασμό των διατάξεων των νόμων και κανονισμών (εθνικών ή κοινοτικών) ή εκτέλεση εντολών δικαστικών αρχών ή εποπτικών οργάνων στα οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας

3.1.3 την άσκηση τα δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, ιδίως, του δικαιώματος διαπίστωσης, άσκησης ή υπεράσπισης δικαιώματος στο δικαστήριο. Η νομική βάση των προαναφερθεισών επεξεργασιών είναι άρθρα 6 παρ. 1 γράμμα στ) του GDPR, δηλαδή την επιδίωξη του νόμιμου συμφέροντος του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.

3.2. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συμπληρώνουν τη φόρμα ή / και στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο θα υποβληθούν σε επεξεργασία, καθώς και για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, και για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις ζητούμενες υπηρεσίες. ειδικότερα για:


3.2.1 3.3 ανταπόκριση σε αιτήματα που λαμβάνονται μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύονται στον ιστότοπο, μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων της σελίδας Facebook και μέσω των άλλων κοινωνικών σελίδων του Ιδιοκτήτη. Η αποστολή μηνυμάτων από τον χρήστη συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση της ίδιας διεύθυνσης email, απαραίτητη για την απάντηση σε αιτήματα, καθώς και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο Facebook. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα που αποκτήθηκαν θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για να ανταποκριθούν στα αιτήματα των χρηστών.

Για την επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο 3.2.1. η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το νόμιμο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων να ανταποκρίνεται σε αυθόρμητα αιτήματα επικοινωνίας / πληροφοριών που αποστέλλονται από τους χρήστες και την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνονται κατόπιν αιτήματος του ίδιου. Άρθρο 6 παρ. 1 γράμμα β) του GDPR.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αντιταχθεί εν όλω ή εν μέρει στις υποδεικνυόμενες επεξεργασίες εύκολα και δωρεάν, γράφοντας ένα e-mail στο admin@pslab.gr ανά πάσα στιγμή.

 1. Παραλήπτες ή οποιεσδήποτε κατηγορίες πάραληπτών προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών μπορούν να κοινοποιούνται σε θέματα που ορίζονται ειδικά από τον Ελεγκτή Δεδομένων ως εξουσιοδοτημένοι ή επεξεργαστές που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες / σύμβουλοι, συντηρητής ιστότοπων, φιλοξενία ιστότοπων.

Η φιλοξενία της ιστοσελίδας μας παρέχεται από το papaki.gr.

Οποιαδήποτε επικοινωνία και διάδοση προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιηθεί ωστόσο σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας που περιγράφεται παραπάνω.

Είναι δυνατό να ζητήσετε τη λίστα των διαχειριστών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο σημείο 1.

Προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποκαλυφθούν σε τρίτους για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για συμμόρφωση με εντολές νόμιμων δημόσιων αρχών ή για την άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος στο δικαστήριο.

 1. Τόπος, περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων και μέθοδοι επεξεργασίας

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για το σκοπό που αναφέρεται στο σημείο 3.2.1. θα διατηρηθούν για 12 μήνες.

Η επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί σε αυτοματοποιημένη μορφή, με μεθόδους και εργαλεία που στοχεύουν στη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας και εμπιστευτικότητας, από τον ιδιοκτήτη και από άτομα που είναι υπεύθυνα και εξουσιοδοτημένα για επεξεργασία σύμφωνα με το GDPR.

Η διαχείριση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται στην έδρα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, ή στο cloud και σε διακομιστές που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν ή / και στη διαθεσιμότητα του εκτελούντα της επεξεργασίας

Η χρήση των υπηρεσιών του εκτελούντα της επεξεργασίας επιφυλάσσεται σε υποκείμενα που είναι νομικά σε θέση να συνάπτουν συμβατικές υποχρεώσεις, βάσει της εθνικής νομοθεσίας αναφοράς. Όπου είναι απαραίτητο για συγκεκριμένες υπηρεσίες, προκειμένου να αποφευχθεί η παράνομη πρόσβαση σε αυτές, ο Ελεγκτής Δεδομένων εκτελών επεξεργασίας εφαρμόζει προληπτικά μέτρα για την προστασία του νόμιμου συμφέροντός του, όπως τον έλεγχο του φορολογικού κώδικα ή / και άλλους επιτρεπόμενους και κατάλληλους ελέγχους.

 1. Πολιτική cookie
  Τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε

Το “cookie” είναι ένα αρχείο κειμένου που είναι αποθηκευμένο σε υπολογιστές, tablet, κινητά τηλέφωνα και σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται για περιήγηση στο Διαδίκτυο, όπου αποθηκεύεται και μετά μεταδίδεται στους ίδιους ιστότοπους στην επόμενη επίσκεψη από τον ίδιο χρήστη.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησης και για την παροχή υπηρεσιών και λειτουργιών στους χρήστες και τους επισκέπτες του. Η χρήση των cookies μπορεί να περιοριστεί ή να απενεργοποιηθεί μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού (web browser). Ωστόσο, χωρίς cookie ορισμένες ή όλες οι λειτουργίες του ιστότοπου μπορεί να είναι άχρηστες.

Συγκεκριμένα, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί απολύτως απαραίτητα τεχνικά Cookies τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που ζητά ο χρήστης, για παράδειγμα, για την αποθήκευση πληροφοριών που παρέχονται από τον χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο.

Με τη σύνδεση σε οποιαδήποτε σελίδα του www.playstationlab.gr, ο χρήστης θα δει σύντομες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies. Κλείνοντας αυτές τις πληροφορίες μέσω του κατάλληλου κουμπιού ή κάνοντας κλικ έξω από το banner που τις περιέχει και συνεχίζοντας την πλοήγηση, ο χρήστης συναινεί στη χρήση των cookies από εμάς, με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτήν την Πολιτική Cookie.

Ο ιστότοπος θυμάται την επιλογή που έκανε ο χρήστης, επομένως οι σύντομες πληροφορίες δεν θα επαναληφθούν σε επόμενους συνδέσμους από την ίδια συσκευή. Ωστόσο, ο χρήστης έχει πάντα την επιλογή να ανακαλέσει το σύνολο ή μέρος της συγκατάθεσης που έχει ήδη εκφραστεί.

Εάν αντιμετωπίσετε τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με την παροχή συγκατάθεσης, επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια.

Τύποι cookie

Η Παροχή του Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων n. 229 της 8ης Μαΐου 2014, που δημοσιεύτηκε στο G.U. n. 126 της 3ης Ιουνίου 2014, έχει κατηγοριοποιήσει τα cookies σε δύο μακρο-κατηγορίες: «τεχνικά» cookie και cookie «προφίλ».

Τεχνικά cookie.

Τα τεχνικά cookie είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για τον αποκλειστικό σκοπό της μετάδοσης μιας επικοινωνίας μέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για τον πάροχο μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή ή τον χρήστη να παρέχει τέτοια υπηρεσία.

Δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς και συνήθως εγκαθίστανται απευθείας από τον κάτοχο ή τον χειριστή του ιστότοπου. Μπορούν να χωριστούν σε cookie πλοήγησης ή περιόδου σύνδεσης, τα οποία εγγυώνται την κανονική πλοήγηση και τη χρήση του ιστότοπου (επιτρέποντας, για παράδειγμα, να πραγματοποιήσετε μια αγορά ή να πραγματοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας για πρόσβαση σε περιορισμένες περιοχές). cookies λειτουργικότητας, τα οποία επιτρέπουν στον χρήστη να πλοηγείται σύμφωνα με μια σειρά επιλεγμένων κριτηρίων (για παράδειγμα, τη γλώσσα, τα προϊόντα που επιλέγονται για αγορά) προκειμένου να βελτιωθεί η παρεχόμενη υπηρεσία.

Για την εγκατάσταση αυτών των cookies, δεν απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών.

Cookie προφίλ.

Τα cookie προφίλ αποσκοπούν στη δημιουργία προφίλ χρήστη και χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκφράζει το ίδιο στο πλαίσιο της περιήγησης στο Διαδίκτυο. Λόγω της ιδιαίτερης επεμβατικότητας που ενδέχεται να έχουν αυτές οι συσκευές εντός της ιδιωτικής σφαίρας των χρηστών, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι ο χρήστης πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένος για τη χρήση του και, συνεπώς, να εκφράζει την έγκυρη συγκατάθεσή του.

Στην ίδια διάταξη, ο Εγγυητής έχει επίσης κατηγοριοποιήσει τα cookies ανάλογα με το θέμα που λειτουργεί ως κάτοχος της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το cookie, διακρίνοντας μεταξύ cookie πρώτου μέρους και cookie τρίτου μέρους.

Cookies πρώτου μέρους.

Αυτά είναι τα cookies που διαχειρίζεται ο κάτοχος του ιστότοπου. Για αυτά τα cookie, η υποχρέωση αποκάλυψης βαρύνει τον κάτοχο του ιστότοπου. Το τελευταίο έχει επίσης την υποχρέωση να δηλώνει πώς να αποκλείει το cookie.

Cookies τρίτων.

Αυτά τα cookies διαχειρίζονται τρίτοι , και όχι ο κάτοχος του ιστότοπου. Για αυτά τα cookies, η υποχρέωση των πληροφοριών και η ένδειξη των τρόπων για τον πιθανό αποκλεισμό του cookie βαρύνει τον τρίτο, ενώ ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου υποχρεούται να εισάγει στον ιστότοπο τον σύνδεσμο προς τον ιστότοπο του τρίτου μέρους όπου αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα.

Και στους δύο τύπους cookie (πρώτου ή τρίτου μέρους) η συλλογή συναίνεσης, απαραίτητη εάν το cookie είναι ένα cookie προφίλ, πραγματοποιείται μέσω ενός ειδικού banner στην αρχική σελίδα του ιστότοπου.

Για τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες cookie:

 1. Τεχνικά cookies

Τα τεχνικά cookie συνδέονται με τη λειτουργικότητα και την αισθητική του ιστότοπου και επιπλέον, είναι απαραίτητα για την πλοήγηση στον ιστότοπο, επιτρέπουν την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων λογαριασμού.

 1. Cookie για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο

Διαχείριση των cookies

Ανά πάσα στιγμή, ο χρήστης μπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί όλα ή μερικά από τα cookie που χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος επιλέγοντας απλά, στο πρόγραμμα περιήγησής του, τις ρυθμίσεις που του επιτρέπουν να τα απορρίψει.

Το Matomo είναι ένα στατιστικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από αυτόν τον ιστότοπο για την άμεση ανάλυση δεδομένων και χωρίς τη βοήθεια τρίτων. Δεν στέλνουμε στον Matomo κανένα είδος δεδομένων για επισκέψεις, ούτε σε συνολική μορφή, ούτε εξατομικευμένο.

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας στο Matomo που επιτρέπουν το σεβασμό των νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής είναι:

 • Anonymize IP Plugin, το οποίο διαγράφει τα δύο τελευταία μπλοκ αριθμών στις διευθύνσεις IP των επισκεπτών
 • Σύστημα που επιτρέπει στους επισκέπτες να απενεργοποιούν την παρακολούθηση και την ανάλυση των cookies του Web Analytics (λειτουργία εξαίρεσης) στον ιστότοπο με ένα κλικ. Μπορείτε να ασκήσετε τη λειτουργία εξαίρεσης με το πλαίσιο επιλογής που θα βρείτε παρακάτω
 • Ακύρωση αρχείων καταγραφής που δημιουργήθηκε από τον Matomo μετά από περιορισμένο χρονικό διάστημα (180 ημέρες).

Για περισσότερες πληροφορίες: //matomo.org/gdpr/.

Επιπλέον, κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει συγκεκριμένες οδηγίες διαμόρφωσης, επομένως περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την απενεργοποίηση των cookies μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο του παρόχου του προγράμματος περιήγησης.

Internet Explorer

Chrome

Firefox

Safari

iPhone & iPad

Με την απενεργοποίηση των cookie, εξακολουθεί να είναι δυνατή η χρήση ορισμένων τμημάτων του ιστότοπου, αλλά ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες

Ο ιστότοπος του Playstationlab.gr. θα μπορούσε να επιτρέψει αλληλεπιδράσεις με κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, Twitter) ή με άλλες εξωτερικές πλατφόρμες. Οι αλληλεπιδράσεις και οι πληροφορίες που αποκτώνται εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις απορρήτου του χρήστη σε συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα. Σε περίπτωση εγκατάστασης υπηρεσίας αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα, είναι πιθανό, ακόμη και αν οι Χρήστες δε χρησιμοποιούν την υπηρεσία, το ίδιο να συλλέγει δεδομένα κίνησης σχετικά με τις σελίδες στις οποίες είναι εγκατεστημένη.

Κουμπί όπως και κοινωνικά widget Facebook (Facebook, Inc.)

Το κουμπί “Like” και τα κοινωνικά widget Facebook είναι υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Facebook, που παρέχονται από την Facebook, Inc.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική απορρήτου

Κουμπί Twitter retweet και κοινωνικά γραφικά στοιχεία (Twitter)

Το Twitter retweet και τα γραφικά κοινωνικής δικτύωσης Twitter είναι υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Twitter, που παρέχονται από την Twitter Inc.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική απορρήτου

Κουμπί Instagram και κοινωνικά widget Instagram (Instagram)

Το κουμπί Instagram και τα κοινωνικά widget Instagram είναι υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Instagram, που παρέχονται από την Instagram Inc.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική απορρήτου

Widget βίντεο Youtube (Google)

Το Youtube είναι μια υπηρεσία οπτικοποίησης περιεχομένου βίντεο που διαχειρίζεται η Google Inc. και επιτρέπει σε αυτήν την εφαρμογή να ενσωματώνει τέτοιο περιεχόμενο στις σελίδες της.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.

Tόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική απορρήτου

 1. Δικαιώματα του ενδιαφερομένου

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή και να ασκήσετε τα άλλα δικαιώματα που παρέχει ο GDPR επικοινωνώντας με τις επαφές που αναφέρονται στο σημείο 1. Συγκεκριμένα έχετε το δικαίωμα:

α. να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή όχι προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί, και την επικοινωνία τους σε κατανοητή μορφή.

β. να λάβετε την ένδειξη: της προέλευσης των προσωπικών δεδομένων · τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας · της λογικής που εφαρμόζεται σε περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών εργαλείων· την ταυτότητα του ιδιοκτήτη και των διαχειριστών · των θεμάτων ή κατηγοριών θεμάτων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα ή που μπορούν να μάθουν για αυτά ως διαχειριστές ή πράκτορες.

γ. την απόκτηση: ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν υπάρχει ενδιαφέρον, ενοποίηση δεδομένων · την ακύρωση, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων η διατήρηση δεν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή μεταγενέστερα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία · η βεβαίωση ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) έχουν τεθεί υπόψιν, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενού τους, εκείνων στους οποίους τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν ή διαδίδονται, εκτός από την περίπτωση που αυτή η εκπλήρωση αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται τη χρήση μέσων προφανώς δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα.

δ. έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, εν όλω ή εν μέρει: για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ακόμη και αν σχετίζονται με τον σκοπό της συλλογής. στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή την άμεση πώληση ή τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.

ε. στη φορητότητα δεδομένων ·

στ. να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

ζ. να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (Εγγυητής απορρήτου).

Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Εάν γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στη χρήση των δεδομένων χρήστη από τον Κάτοχο, ο τελευταίος θα ειδοποιήσει τον χρήστη δημοσιεύοντάς τους με την απόλυτη απόδειξη στις σελίδες του ή με εναλλακτικά ή παρόμοια μέσα.

 

error: Naughty! No copying!!